Wyjazd o 5.00  i przejazd do  jednego z najpiękniejszych miast Polski - Krakowa. Z przewodnikiem poznamy historię miasta oraz zwiedzimy najpiękniejsze miejsca. Spotkanie z grodem Kraka rozpoczniemy od Wzgórza Wawelskiego: Dziedziniec na Wawelu, Katedrę*, Dzwon Zygmunta*, Groby Królewskie*, Smok Wawelski. Następnie udamy się na Stare Miasto do Bazyliki Mariackiej*, gdzie podziwiać będziemy dzieło Jana Matejki i jego najzdolniejszych uczniów, którzy pokryli ściany kościoła wyśmienitą polichromią, wraz z którą do kościoła przybyły witraże zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Tadeusza Dmochowskiego. Z kościoła Mariackiego kierujemy się w kierunku Sukiennic, które obecny wygląd zawdzięczają renowacji przeprowadzonej przez Tomasza Prylińskiego i Jana Matejkę. Po południu spędzimy czas na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

 

Planowany powrót ok. 23.00

 

Cena: 135,00 zł/os.

 

W cenie: przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie, opieka przewodnika, opieka pilota, opłaty drogowe i parkongowe, podatek VAT, TFG, TFP.

 

Dodatkowo płatne:

 

Katedra, Dwon Zygmunta, Groby Królewskie - 11,00 zł/os. bilet normalny, 6 zł/os. bilet ulgowy

 

Bazylika Mariacka -  10 zł za bilet normalny, 8 zł za bilet wstępu dla emerytów oraz 5 zł dla studentów i dzieci

Kraków 11.12.2021

Regulamin plików cookies

Scroll-top